fbpx Skip to content

Bæredygtige naturskifer

Naturskifer og miljø

Naturskifer er naturens helt eget, hvilket vil sige, at hver eneste stykke skifer er unikt og har sin helt egen struktur og overflade, som fortæller stenens historie. Det er et 100% rent naturmateriale og indeholder ingen kemiske tilsætningsstoffer, det er vedligeholdelsesfrit og har minimal miljøpåvirkning gennem hele livscyklussen. Egenskaber der gør naturstenen unik i forhold til miljøvenligt materiale til tag og facade. Da Naturskifer er et naturligt materiale, er det klar til brug uden nogen fremstillingsproces. Dette er i modsætning til fliser, mursten, metalplader og andre fremstillede materialer, som ofte kræver en stor mængde energi i produktionen.

Lav miljøbelastning – hvordan vælger man det materiale med den laveste miljøbelastning? Her er det nødvendigt at inddrage flere forskellige hensyn. Bl.a.:

  • Den indeholdte energi – Den energi, der kræves for at udvinde, behandle og transportere materialet og endelig bortskaffelse.
    Holdbarheden af materialet Omkostningerne og miljøpåvirkningen skal måles over den samlede levetid af produktet
  • jo større holdbarhed des lavere effekt. Naturskifer kan holde over 100 år, hvilket gør det til den mest økonomiske
  • løsning set over tid.
  • Potentialet for genanvendelse og regenerering
  • Det er også nødvendigt at tage hensyn til muligheden for at genanvende materialet, når levetiden for det oprindelige materiale er kommet til ende.

Naturskifer er på mange måde det bedste bæredygtige materiale og et uovertruffen valg, hvis man ønsker at passe på miljøet, mens man bygger. Med en holdbarhed på over 100 år og en garanti på mellem 50 og 100 år og en særdeles god økonomi er naturskifer blevet en meget populær løsning. Bygningsrenovering af høj kvalitet både hvad angår produkter og det udførte håndværk betaler sig både miljømæssigt og økonomisk. Flere vælger det, fordi de indser, at det er god økonomi og tilmed en del af deres bidrag til en bæredygtig fremtid og den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi er et positiv input i vores hverdag, hvor vores materialer kan genbruges flere gange og derved får en lang levetid. Det håndværk, vi udfører og den energi vi lægger i det både fysisk, men også i forhold til CO2-regnskabet, fordeles over mange år, når levetiden på produkterne ofte er over 100 år.

Derudover har skifferen også en lang holdbarhed og der skal dermed kun bruges ressourcer til udskiftning med 100 års mellemrum. I mellemtiden er vedligeholdelsen minimal, hvor der kun skal fjernes mos, blade og andet nedfald. Naturskifer skal hverken males eller afrenses.

Brydningen af skifer er meget lidt CO2-belastende og Naturskifer indeholder ingen skadelige stoffer, da det kun består af naturligt omdannet leraflejringer.

 

Piedra er drevet af 3 værdier: Kvalitet, Bæredygtighed og Æstetik. Alle vores skifer opfylder disse værdier. Det anbefales, at der ikke gøres brug af skifer fra eksempelvis Kina og Indien, selvom landene har store forekomster af naturskifer. Udover den lange transport, så er produktionen i disse lande ikke systematiseret eller underlagt nogen form for kvalitetskontrol. Skifer derfra er som regel enten af ringe kvalitet eller mangler de egenskaber, som der skal til i et koldt klima som nordiske. Vi er meget stolte af, at alle vores skifre er fra Spanien, Argentina og USA, hvor kvalitetskontrollen er i ypperste klasse (kilde www.energitilskud.info).

I Sverige har Byggvarubedömningen.se sammenlignet og miljøklassificeret en række kendte tag- og facadematerialer. Vurderingen viser ikke overraskende at skifer, som tag- og facademateriale tildeles den højeste rating i begge rangordningssystemer.

I livscyklusvurderingen – også kaldet LCA – evalueres et produkts miljøpåvirkning fra udvindingen til den endelige bortskaffelse, og denne bekræfter, at Natur- Phyllite Skifer er et økologisk produkt, der er velegnet til ethvert arkitektonisk projekt. Se nedenstående overblik fra www.greenbooklife.com.

Livscyklusvurderingen

I livscyklusvurderingen – også kaldet LCA – evalueres et produkts miljøpåvirkning fra udvindingen til den endelige bortskaffelse, og denne bekræfter, at Naturskifer er et økologisk produkt, der er velegnet til ethvert arkitektonisk projekt. Se nedenstående overblik fra www.greenbooklife.com.

Hvis du ønsker at gøre en forskel og tænke i bæredygtigt byggeri skal du være opmærksom og udvælge dine materialer med omhu. Ved at tænke bæredygtigt tager du ansvar for vores omverden og den verden vi efterlader til de næste generationer.

LCA = Livscyklusvurderingen

Miljøcertificeringer

Verden over arbejdes der i bygningsløsninger, som er mere bæredygtige end minimumskravene i bygningsreglementet. Der findes en række ordninger, hvorefter byggeriet kan miljøcertificeres og klassificeres som bæredygtigt byggeri, bl.a.:

Anvendelse af skifer bidrager positivt til opnåelse af miljøcertificeringer med næsten nul i vedligehold og en ekstrem lang levetid, hvilket også bidrager positivt til bygningens fremtidige driftsbudget. Sideløbende med den lave miljøbelastning har naturskifer en eksklusiv fremtoning og er ganske kompromisløs på det æstetiske. Altså går bæredygtighed og æstetik hånd i hånd hvilket er meget særegent.