fbpx Skip to content

Piedra.dk databeskyttelsespolitik

Introduktion

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der en række oplysninger om dig og dit forbrug af siden, som bruges til at se blandt andet hvor mange besøgende vi har på vores side, samt hvilke sider der tiltrækker mest opmærksomhed i hvilke perioder, og fra hvilke geografiske lokationer vi har fleste besøgende. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du fravælge brugen af Analyse-cookies nederst på denne side. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Piedra.dk indsamler og behandler kun de personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med brugen af én af Piedra.dk´s forskellige services. Piedra.dk indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand.

Hvis Piedra.dk bliver opmærksom på, at der er åbenlyse fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig – f.eks. fejl i e-mailadresse – vil vi om muligt rette oplysningerne.

Piedra.dk indsamler og behandler kun de personoplysninger, som findes nødvendige for, at kunne tilbyde dig de forskellige services, som findes på Piedra.dk. Dine personoplysninger bruges derudover til efterfølgende, at kunne administrere og vedligeholde din profil samt tilbyde dig information om relevante produkter, når du har givet samtykke til, at Piedra.dk må sende dig meddelelser. Piedra.dk anvender ikke dine personoplysninger til andre formål.

Piedra.dk videregiver aldrig personoplysninger til tredjemand.

Personoplysningerne lagres på servere placeret inden for EU. Piedra.dk benytter kun databehandlere, som overholder denne datapolitik samt den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Piedra.dk lagrer kun personoplysninger om dig så længe det findes nødvendigt i forhold til det oplyste formål. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som de formål, hvortil de blev indsamlet, afsluttes. Piedra.dk opbevarer dine personoplysninger i højst 3 år, efter du sidst har benyttede en af vores services via din profil på Piedra.dk. Finder Piedra.dk det nødvendigt at fortsætte opbevaring af dine personoplysninger efter udløbet af de 3 år, vil dette kun ske på baggrund af et fornyet samtykke.

Piedra.dk sikrer at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Piedra.dk opbevarer personoplysninger på vores samarbejdspartneres sikre serverer.

Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som Piedra.dk har registreret om dig ved at kontakte os. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på kontakt@piedra.dk. Yderligere kan du til enhver tid få urigtige oplysninger om dig rettet eller slettet.

Har du spørgsmål eller kommentarer til Piedra.dk´s datapolitik eller til hvordan Piedra.dk indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du rette skriftlig henvendelse til kontakt@piedra.dk

Den dataansvarlige på www.piedra.dk : Ejer – Ahmad Ziad Bahij