fbpx Skip to content

Hvordan sikrer man at skiferen er af god kvalitet?

Kvalitetskontrol af naturskifer er ikke noget man skal tage for givet! God naturskifer kan ligge i 100 år, før den skal skiftes. Den forkerte type skifer kan derimod medføre frostspringerne, hvilket kan være dyrt at erstatte såfremt det drejer sig om hhv. taget eller facaden.

For den almindelige bygherre kan det være svært at vurdere den enkelte skifers geologiske kvalitet og begrænsninger. Derfor anvender man i Skandinavien og resten af Europa den fælles standard “European Standard DS/En 12326-2”. Denne certificering udføres af det franske statsejet, testinstitut ”Laboratorie national de mètrologie et d´essais”. Det hed tidligere ”Laboratoire national d’essais (LNE)”, hvorfor man i dag stadig omtaler deres anerkendte test som LNE-testen.

Hvad er LNE?

Når man på europæisk plan har denne fælles standard, så tvinger det også laboranterne bag LNE-testen til at opretholde de allerhøjeste standarder, når de skal undersøge naturskifer hos de lokale skiferbrud.
LNE-kontrollanterne besøger derfor skiferproducenterne på de lokale skiferbrud og foretager stikprøvekontrol af deres skifer for at værdier som vandabsorption og bøjningsstrækstyrke lever op til de respektive krav, som LNE-testen kræver.
Såfremt der forekommer ”snyd” med LNE-certificeringen fra det enkelte skiferbrud, vil dette blive straffet med betydelige økonomiske konsekvenser, samt så giver det dårlig PR for det pågældende skiferbrud, så det er ikke noget de fleste skiferproducenter er interesseret i.

Det er f.eks. værdierne i LNE-testen, som lægger til grund for plandirektoratet i Københavns anvisninger og derfor et krav at have LNE-testet sin skifer, når man som arkitekt, bygherrer eller lignende arbejder med byfornyelse i Københavns Kommune.
Man kan i pjecen ”NATURSKIFER” læse de specifikke krav til projektarbejde med naturskifer i København Kommune.

Naturskifer fra BRICS-landene

80% af verdensproduktionen af naturskifer forekommer i Spanien, hvor LNE-laboranterne operer. Der findes dog også store forekomster af skifer i BRICS-landene Kina, Indien og dele af Sydamerika. Produktionen i disse lande er ikke ligeså systematiseret som i Spanien samt så er de ikke underlagt de samme kvalitetskrav som de spanske skiferbrud.
Det forholdsvis kolde klima i Danmark og resten af Skandinavien stiller større krav til naturskiferens egenskaber og holdbarhed end i Asien. Der findes f.eks. kalk i skiferen fra disse områder, som ved fugt og frost kan give frostsprængninger.

Andre laboratorier i verden

Der findes udover NF (det nye LNE) også andre laboratorier i verden som foretager kvalitetskontrol af skiferen. Disse inkluderer bl.a. CE i Europa, ATG i Belgien og ASTM i USA. Dette er anerkendte laboratorier, som forstår sig på kvalitetskontrol af naturskifer. En certificering fra disse laboratorier er heller ikke uden betydning. Vær dog opmærksom på, hvilket marked du opererer i. Skulle du operere med offentlige projekter i USA ville der nok blive stillet krav om en ASTM-test af din naturskifer. Modsat stiller vi i Danmark krav om en LNE-test som f.eks. tidligere nævnt i Københavns Kommune.

Du bør altid kontakte din leverandør og høre hvilken kontrol, som er lavet på leverancen fra det pågældende skiferbrud, før du køber skifer til dit næste projekt.

 

Se vores udvalg af naturskifer her