fbpx Skip to content

Vækst af mos på tagskifer

Hej skiferfolk!

I dag vil jeg skrive om væksten af mos på skifer. Mos er overalt. Det udgør en vigtig gruppe af planter, som ofte er den første organisme til at vokse i nye miljøer. Mos kan vokse på næsten alle overflader, inklusiv nye sten og deriblandt skifer.

Generelt er mos anset til at være et forvitringsmiddel i bygninger. Deres små rødder kan penetrere stenens overflade, og derved give plads til andre forvitringsmekanismer. Dog har nyere studier fokuseret på mos’ rolle i grøn arkitektur, som integrerer planter i bygninger for at kunne skabe grønnere byer.

En gruppe forskere fra universitetet af Genoa i Italien, har for nyligt undersøgt potentialet af forskellige tagmaterialer til at kunne skabe ”grønnere tage”, i forsøget på at lave nye økosystemer i byer. Disse økosystemer vil kunne støtte grupper af planter, fugle og insekter i byerne, hvilket vil kunne øge bæredygtigheden og økologien af byerne.

Selve ideen er ikke dårlig, men jeg har bekymringer om vedligeholdelsen. Vil det blive dyrere end det standardtag, vi har i dag? Hvad med utætheder? De mener ikke, at det vil blive noget problem. Vedligeholdelsen er billig, og utætheder vil ikke komme, hvis taget er ordentligt installeret – Hvilket jeg har hørt før!

Denne gruppe forskere studerede, hvordan forskellige tagmaterialer fungerede som substrat for mos. Gennem deres studie, fandt de følgende rækkefølge:

Capillary mat -> cementgips -> kalkgips -> terracotta mursten -> skifer -> kvartsit

Rækkefølgen er angivet efter mængden af mos vækst på overfladen. I studiet fandt man ud af, at porøs og syntetiske materialer var mere tilbøjelige for mosvækst end naturlige sten, som skifer og kvartsit. I husker måske, at andre metamorfe sten, som blev brugt til tag, også kunne gå under betegnelsen tagskifer. Dette gælder også kvartsit. I det oplæg, lærte vi også, at ikke alt skifer kan være tagskifer, og ikke alt tagskifer er skifer.

Det betyder, at vi både har dårligt- og godt nyt. For netop det formål at lave grønnere byer gennem mos økosystemer, vil tagskifer ikke være det foretrukne valg, da det ikke har et særligt stort potentiale for mos vækst. De gode nyheder er, at tagskifer vil blive fri for mos og andre planter længere end noget andet tag materiale. Min erfaring siger, at organisk kolonisering altid sænker vandtætheden i taget, så det er bedst at holde det langt væk.

Undskyld til økosystemerne.

 

Se vores forskellige typer naturskifer her